Secret bar on Gorodetsky street

Check-in Kyiv Bar

The secret bar somewhere on Gorodetsky street. 

Contacts

Adress:

Khreshchatyk, 15/4 (at the corner of Zankovetska Street)
+38 050 405 405 5
Hours: 10:00 to 02:00

Partners